In beeld

Persbericht omtrent de beslissing om over te gaan tot het ontslaan van Rachael Moore

gepubliceerd 3 februari 2021

Naar aanleiding van het ontslag van Rachael Moore op 11 januari, de valse geruchten over de redenen hiervoor en de diverse bedreigingen die volgden, wil het Rainbowhouse deze ontoelaatbare daden gericht tegen haar werknemers, het Bestuursorgaan en personen extern aan de vereniging, krachtig aan de kaak te stellen. 

Op 11 januari 2021 beëindigde het Rainbowhouse de arbeidsovereenkomst van Rachael Moore, algemeen coördinatrice van het Rainbowhouse, met onmiddellijke ingang en betaling van een ontslagvergoeding. Deze beslissing is de conclusie van een lang reflectieproces gevoerd door het Bestuursorgaan en van maatregelen in werking gesteld ter ondersteuning van het werk van haar voormalige coördinatrice.

Naar aanleiding van valse geruchten over de redenen voor het ontslag die op sociale media de ronde deden, heeft het Bestuursorgaan op 27/01/2021 een persbericht verspreid waarin duidelijkheid werd verschaft over de redenen voor het ontslag. Dit persbericht was bedoeld om deze valse geruchten te weerleggen en te reageren op aanvallen en directe bedreigingen (oproepen tot haat, fysiek geweld, huisvredebreuk enz.) die hierop volgden, en dit gericht op enkele leden van het BO, enkele personeelsleden en eveneens personen extern aan het Rainbowhouse. 

Dit persbericht (van 27/01/21) bevatte een geheel aan professionele informatie die beter niet openbaar gemaakt was. Het Bestuursorgaan van het Rainbowhouse wil zich omtrent dit punt verontschuldigingen tegenover haar vroegere algemeen coördinatrice. Desalniettemin is het duidelijk dat er geen sprake is van een terugkomen op de gegrondheid van het besluit om mevrouw Moore te ontslaan.

Op 28/01/2021 vond een vergadering plaats tussen het Bestuursorgaan en de lidverenigingen, om hen in kennis te stellen van de redenen voor dit ontslag en van de redenen waarom dit persbericht met spoed was verspreid. 

Sinds 11 januari hebben valse geruchten die op sociale media verspreid werden over de redenen voor het ontslag tot rechtstreekse bedreigingen en laster aan het adres van personeelsleden van het Rainbowhouse en van personen extern aan deze, geleid. Het Rainbowhouse veroordeelt deze onaanvaardbare daden met klem en zal de geviseerde personen begeleiden bij eventuele klachten die zij wensen in te dienen om hun bescherming te verzekeren en deze daden en diegenen die ze hebben gepleegd, aan te klagen.

Momenteel is de prioriteit van het RainbowHouse, de koepelorganisatie van 64 lidverenigingen die werken rond LGBTQI+ kwesties, het voortzetten van haar engagementen en activiteiten in deze bijzonder moeilijke gezondheidscontext, en tegelijk de steun voor haar personeelsleden waarborgen en hun welzijn garanderen. De diversiteit van deze verenigingen maakt het Rainbowhouse tot een plaats voor uitwisselingen en soms geanimeerde, maar noodzakelijke discussies. Het Regenbooghuis blijft openstaan voor uitwisselingen en een constructieve dialoog met alle individuen, groepen en niet-aangesloten verenigingen.

verwant