Agenda

T Tutorial ☆ PrideFestival

CHEFF RainbowHouse
15:00 > 17:00
dinsdag 15 september 2020
T Tutorial ☆ PrideFestival

Prix / Prijs / Price : gratuit / gratis / free
Langue / Taal / Language : FR / NL
Inscription / Inschrijving : obligatoire / verplicht / compulsory
Accessibilité / Toegankelijkheid / Accessibility * : escaliers à l’entrée et/ou aux toilettes / trappen aan de inkom en/of toiletten / stairs at the entrance and/or toilets
=====================================

Maak je je zorgen over de effecten van testosteron in het kader van een transitie? Volg je al een hormonenbehandeling maaar wil je leren hoe je zelf de injecties kan doen?

Kom meedoen met de workshop “T Tutoriaal” en dan zal die T geen geheimen meer hebben voor jou! Zelf die ingreep kunnen doen kan helpen om de zaak uit de medische wereld te halen en het gemakkelijker maken omdat je niet meer afhangt van iemand anders, terwijl je toch weer meer controle krijgt over je lijf. De workshop is ook open voor de entourage van transmannelijke personen die graag zouden leren inspuitingen te zetten !

De workshop zal doorgaan in het Frans door Camille (Cheff) in de zaal Marsha P. Johnson (Lollepotstraat 3) en in het Nederlands door Laurens Keppens in de zaal Abdella Taïa (verdiep boven de bar van het RainbowHouse).

Voor de workshop in het Nederlands kunt u zich inschrijven door een e-mail te sturen naar laurens@rainbowhousebrussels.org (contacteer maxence@lescheff.be voor het Franstalige workshop). Houd er rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn!

 

============================
* Accessibilité / Toegankelijkheid / Accessibility
FR// Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite . Cette année, nous mettons en place un système de “buddies” pour les personnes qui souhaiteraient être accompagnées par un.e bénévole, plus d’informations sur http://rainbowhouse.be/fr/projet/pridefestival/.

NL // Dit heeft te maken met de bereikbaarheid voor personen met een beperkte mobiliteit . Dit jaar, zetten we een systeem van “buddies” op poten voor wie graag begeleiding krijgt van een vrijwilliger. Meer info op http://rainbowhouse.be/nl/projet/pride-festival/

EN // Accessibility for people with reduced mobility . This year, we are setting up a system of “buddies” for people who would like to be accompanied by a volunteer, more information on http://rainbowhouse.be/en/projet/pride-festival-2/

====================================
Disclaimer COVID19:
FR // Toutes les activités du PrideFestival sont encore susceptibles de changer. Tous les changements seront communiqués sur les événements Facebook, ainsi que sur le site internet de la RainbowHouse.
NL // Alle PrideFestival activiteiten zijn nog steeds aan verandering onderhevig. Alle wijzigingen zullen worden gecommuniceerd op de Facebook-evenementen, evenals op de RainbowHouse-website.
EN // All PrideFestival activities are still subject to change. All changes will be communicated on the Facebook events, as well as on the RainbowHouse website.

verwant

Gezondheid en welzijn

Identiteiten en genderexpressie

Inclusieve organisaties