Agenda

Fancy a legal date ☆ PrideFestival

RainbowHouse
13:00 > 18:00
woensdag 23 september 2020

Fancy a legal date ☆ PrideFestival 🏳️‍🌈

Prix / Prijs / Price : gratuit / gratis / free
Langue / Taal / Language : FR / NL / EN
Inscription / Inschrijving : ferenc@advocaatballegeer.be
Accessibilité / Toegankelijkheid / Accessibility * : escaliers à l’entrée et/ou aux toilettes / trappen aan de inkom en/of toiletten / stairs at the entrance and/or toilets

 

⭐️ Heb je vragen over samenwonen, trouwen of uit elkaar gaan, over hoe je partner of je kinderen te beschermen, over erfbelastingen, of misschien over een gift, maar vind je de drempel om advies te vragen hoog? Rainbowhouse biedt je ter gelegenheid van de PrideFestival de kans om one-to-one en kosteloos een eerste advies in te winnen. Een deskundige vrijwilliger, advocaat Ferenc Ballegeer, beantwoordt je vragen. Hoe werkt het praktisch? Reserveer je slot van 30 minuten (ferenc@advocaatballegeer.be). Als je wil kan je je vragen reeds op voorhand bezorgen maar dat moet niet.

 

==============================
* Accessibilité / Toegankelijkheid / Accessibility
FR// Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Cette année, nous mettons en place un système de “buddies” pour les personnes qui souhaiteraient être accompagnées par un.e bénévole, plus d’informations sur http://rainbowhouse.be/fr/projet/pridefestival/.

NL // Dit heeft te maken met de bereikbaarheid voor personen met een beperkte mobiliteit. Dit jaar zetten we een systeem van “buddies” op poten voor wie graag begeleiding krijgt van een vrijwilliger. Meer info op http://rainbowhouse.be/nl/projet/pride-festival/

EN // Accessibility for people with reduced mobility. This year, we are setting up a system of “buddies” for people who would like to be accompanied by a volunteer, more information on http://rainbowhouse.be/en/projet/pride-festival-2/

====================================
Disclaimer COVID19:
FR // Toutes les activités du PrideFestival sont encore susceptibles de changer. Tous les changements seront communiqués sur les événements Facebook, ainsi que sur le site internet de la RainbowHouse.
NL // Alle PrideFestival activiteiten zijn nog steeds aan verandering onderhevig. Alle wijzigingen zullen worden gecommuniceerd op de Facebook-evenementen, evenals op de RainbowHouse-website.
EN // All PrideFestival activities are still subject to change. All changes will be communicated on the Facebook events, as well as on the RainbowHouse website.

verwant

Antidiscriminatie

Seksuele diversiteit

Gezinnen en ouderschap