Agenda

Cœur d’aubergine ☆ PrideFestival

Centre Culturel Jacques Franck
18:30 > 19:30
zondag 20 september 2020

Cœur d’aubergine ☆ PrideFestival

Prix / Prijs / Price : gratuit / gratis / free
Langue / Taal / Language : FR
Inscription / Inschrijving : /
Accessibilité / Toegankelijkheid / Accessibility * : oui (voir ci-dessous) / ja (zie hieronder) / yes (see below)============================================
Clément B., negenendertig jaar, vrijgezel, is op zoek naar de ontmoeting die zijn leven zal veranderen. Gewapend met zijn smartphone, gaat hij online flirten en verleiden. Welkom in deze kaleidoskoop voor een reis door het centrum van Grindr, een auto-documentaire door Clément Braive. Hij werpt een blik op zijn generatie en bevraagt het celibaat en het verlangen.
In aanwezigheid van de realisateur.
==============================
* Accessibilité / Toegankelijkheid / Accessibility
FR// Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite . Cette année, nous mettons en place un système de “buddies” pour les personnes qui souhaiteraient être accompagnées par un.e bénévole, plus d’informations sur http://rainbowhouse.be/fr/projet/pridefestival/.
NL // Dit heeft te maken met de bereikbaarheid voor personen met een beperkte mobiliteit . Dit jaar, zetten we een systeem van “buddies” op poten voor wie graag begeleiding krijgt van een vrijwilliger. Meer info op http://rainbowhouse.be/nl/projet/pride-festival/
EN // Accessibility for people with reduced mobility . This year, we are setting up a system of “buddies” for people who would like to be accompanied by a volunteer, more information on http://rainbowhouse.be/en/projet/pride-festival-2/

====================================

Disclaimer COVID19:
FR // Toutes les activités du PrideFestival sont encore susceptibles de changer. Tous les changements seront communiqués sur les événements Facebook, ainsi que sur le site internet de la RainbowHouse.
NL // Alle PrideFestival activiteiten zijn nog steeds aan verandering onderhevig. Alle wijzigingen zullen worden gecommuniceerd op de Facebook-evenementen, evenals op de RainbowHouse-website.
EN // All PrideFestival activities are still subject to change. All changes will be communicated on the Facebook events, as well as on the RainbowHouse website.