Agenda

Brave New You: Conference on hate speech against LGBTQI*s ☆ PrideFestival

Marsha P. Johnson (3 rue de la chaufferette)
19:00 > 22:00
maandag 21 september 2020

Brave New You: Conference on hate speech against LGBTQI*s ☆ PrideFestival

Prix / Prijs / Price : gratuit / gratis / free
Langue / Taal / Language : EN
Inscription / Inschrijving : bissi@rainbowhousebrussels.org
Accessibilité / Toegankelijkheid / Accessibility * : escaliers à l’entrée et/ou aux toilettes / trappen aan de inkom en/of toiletten / stairs at the entrance and/or toilets

===========================================

Hate speech, wat zeg je dan?

“Een vijandelijk, biaised, gemeen taalgebruik naar één persoon of een groep mensen omwille van sommige van hun feitelijke of vermeende karakteristieken.”

Met focus op de LGBTQIA+ gemeenschap, kan hate speech uiterst gewelddadig zijn en komt vaak in je privéleven terecht. Een persoonlijke aanval heeft dikwijls het doel je het zwijgen op te leggen, en mensen te onderdrukken en uit te sluiten. Hate speech is er niet alleen tegen de LGBTQIA+ gemeenschap, maar ook binnenin. Het valt je niet alleen persoonlijk aan, maar het bevestigt ook algemene verkeerde concepties over de LGBTQIA+ gemeenschap en stimuleert systemen die hen benadelen.

Wil je de stilte verbreken en samen met ons het bewustzijn verbreden? Awesome!

In de kontekst van hate speech tegen de LGBTQIA+, zal het team van Brave New You gedurende de Pride een levendige discussie houden waaraan je kan meedoen. Deze discussie zal een safe platform zijn door en voor (niet alleen) LGBTQIA+ mensen die hun ervaring willen delen met hate speech in eender welke vorm. We zullen ook een speciale gast hebben … !

Waar kan je inschrijven?
Ben je getuige of slachtoffer geweest van hate speech? Je kan voor 18 september een email sturen naar bissi@rainbowhousebrussels.org met je informatie om aan de discussie deel te nemen. Je kan ons je geschreven of ingesproken getuigenis sturen ofwel live met ons delen tijdens het debat! Jij kiest!

Program:
– Projectie van de conferentie
– voorstelling van het Brave New You project & de team leden
– discussie over hate speech tegen en binnen LGBTQIA+ community
– interview & discussie met onze gast (en)
– Discussie met het publiek

Meer info over het BNY project:
http://rainbowhouse.be/nl/projet/brave-new-you-3/

 

==============================
* Accessibilité / Toegankelijkheid / Accessibility
FR// Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Cette année, pour les lieux non accessibles, nous mettons en place un système de “buddies” pour les personnes qui souhaiteraient être accompagnées par un.e bénévole, plus d’informations sur http://rainbowhouse.be/fr/projet/pridefestival/.
NL // Dit heeft te maken met de bereikbaarheid voor personen met een beperkte mobiliteit. Dit jaar, voor niet-toegankelijke plekken, zetten we een systeem van “buddies” op poten voor wie graag begeleiding krijgt van een vrijwilliger. Meer info op http://rainbowhouse.be/nl/projet/pride-festival/
EN // Accessibility for people with reduced mobility. This year, for inaccessible places, we are setting up a system of “buddies” for people who would like to be accompanied by a volunteer, more information on http://rainbowhouse.be/en/projet/pride-festival-2/
====================================
Disclaimer COVID19:
FR // Toutes les activités du PrideFestival sont encore susceptibles de changer. Tous les changements seront communiqués sur les événements Facebook, ainsi que sur le site internet de la RainbowHouse.
NL // Alle PrideFestival activiteiten zijn nog steeds aan verandering onderhevig. Alle wijzigingen zullen worden gecommuniceerd op de Facebook-evenementen, evenals op de RainbowHouse-website.
EN // All PrideFestival activities are still subject to change. All changes will be communicated on the Facebook events, as well as on the RainbowHouse website.