Agenda

Atelier d’informations sur les intersexuations ☆ PrideFestival

Genres Pluriels Marsha P. Johnson (3 rue de la chaufferette)
18:00 > 21:00
dinsdag 15 september 2020
Atelier d’informations sur les intersexuations ☆ PrideFestival
Prix / Prijs / Price : 5 euros
Langue / Taal / Language : FR
Inscription / Inschrijving : obligatoire / verplicht / mandatory (max 10. pers.)
Accessibilité / Toegankelijkheid / Accessibility * : escaliers à l’entrée et/ou aux toilettes / trappen aan de inkom en/of toiletten / stairs at the entrance and/or toilets
======================================
Wie zijn die intersex personen ? Wat zijn hun vragen, hun aanpak, hun levensloop? Met welke discriminaties worden ze geconfronteerd en waarom? Wat zijn de konsekwenties en implicaties wat betreft mensenrechten in het huidig juridisch kader?
De workshop zal vooral volgende aspekten behandelen :
1. Een uitleg van de terminologie die gebruikt wordt of te mijden is
2. Wat betekent intersexuatie ? Variaties van seksuele kenmerken? Het verschil met transgender personen ?
3. Hoe omgaan met intersex personen beroepsmatig als (toekomstig) werker in de gezondheidszorg / geestelijke gezondheid, opvoeding, werk, sociaal assistent, administratie en openbaar ambt, als slachtofferhulp ,… ?) Wat is de meest gepaste pychosociale aanpak ?
4. De juridische/ wetgevende aspekten (op Belgisch, Europees en wereldniveau)
Inschrijven is verplicht: contact@genrespluriels.be

============================
* Accessibilité / Toegankelijkheid / Accessibility
FR// Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite . Cette année, nous mettons en place un système de “buddies” pour les personnes qui souhaiteraient être accompagnées par un.e bénévole, plus d’informations sur http://rainbowhouse.be/fr/projet/pridefestival/.

NL // Dit heeft te maken met de bereikbaarheid voor personen met een beperkte mobiliteit . Dit jaar, zetten we een systeem van “buddies” op poten voor wie graag begeleiding krijgt van een vrijwilliger. Meer info op http://rainbowhouse.be/nl/projet/pride-festival/

EN // Accessibility for people with reduced mobility . This year, we are setting up a system of “buddies” for people who would like to be accompanied by a volunteer, more information on http://rainbowhouse.be/en/projet/pride-festival-2/

====================================
Disclaimer COVID19:
FR // Toutes les activités du PrideFestival sont encore susceptibles de changer. Tous les changements seront communiqués sur les événements Facebook, ainsi que sur le site internet de la RainbowHouse.
NL // Alle PrideFestival activiteiten zijn nog steeds aan verandering onderhevig. Alle wijzigingen zullen worden gecommuniceerd op de Facebook-evenementen, evenals op de RainbowHouse-website.
EN // All PrideFestival activities are still subject to change. All changes will be communicated on the Facebook events, as well as on the RainbowHouse website.

verwant

Gezondheid en welzijn

Identiteiten en genderexpressie

Inclusieve organisaties