Associations

Queer Refugee Committee

Het Queer Refugee Platform is een initiatief dat is opgezet door LGBTQPIA+ vluchtelingen en voor vluchtelingen, met de bedoeling hun stem te laten horen in de publieke ruimte.

Facebook: https://www.facebook.com/Queer-Refugee-Committee-114384163671855/

Instagram: https://www.instagram.com/queerrefugeecommittee/