In beeld

VOOR DE OPHEFFING VAN HET VERBOD VOOR MANNEN DIE SEKS HEBBEN MET MANNEN* OM BLOED TE GEVEN

gepubliceerd 23 mei 2022

Binnenkort stemt het federaal parlement over een nieuw wetsvoorstel aangaande bloeddonatie en de uitsluiting hiervan van mannen die seks hebben met mannen.
​Wij bij Çavaria, Fédération Prisme, Wel Jong en RainbowHouse Brussels volgen dit debat al lang op. We zijn tevreden dat deze uitsluiting en bijhorende stigmatisatie opnieuw op de politieke agenda staat.
​Helaas gaat het nieuwe wetsvoorstel niet ver genoeg. Waarom niet?
​In dit voorstel wil men de uitsluiting die nu op 12 maanden staat verkorten naar 4 maanden voor MSM. Dit is echter een louter symbolische stap. Het wetsvoorstel houdt vast aan het idee van een groepsidentiteit die een risico zou vormen voor veilige bloeddonatie. Dit is onwaar.
​Wij eisen een wet waarin seksuele oriëntatie verwijderd wordt als risicofactor, een wet waarin men focust op individueel risicogedrag los van identiteit, net zoals veel van onze buurlanden.
​Wil jij samen met ons tonen aan de federale overheid dat wij een einde willen aan deze vorm van discriminatie?
Onderteken en deel dan onze gezamenlijke petitie:

verwant