In beeld

Report It !

gepubliceerd 22 november 2022

Safe Brussels en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (equal.brussels) hebben samen
met RainbowHouse Brussel een project uitgevoerd om anonieme gegevens te verzamelen
over geweld en discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit of –
expressie. In overleg met onze partners hebben we een rapportageformulier ontwikkeld
dat vanaf 2019 van kracht zal zijn.

Het meldingsproject bestaat uit interviews met mensen uit de gemeenschap die hier in
Brussel geweld hebben ervaren, en die ervoor kiezen om zich te melden en hun stem te
laten horen op een vertrouwelijke manier, door onderdrukking, (cyber)intimidatie, fysieke,
verbale of psychologische agressie van lgbtqia+fobische aard aan te klagen.

Elke melding telt. Elke stem heeft zijn plaats. Wij zijn er om naar jullie te luisteren, jullie door te verwijzen
naar de geschikte diensten. Het onthaal en een luisterend oor worden uw gegarandeerd in
een safe space.

Twijfelt u om een klacht in te dienen? Wilt u uw verhaal schriftelijk vastleggen? Wilt u geen
klacht indienen? Door aangifte te doen van een LGBTQIA+fobische daad helpt u ook om
alle daden die zelden aan de autoriteiten worden gemeld aan het licht te brengen en dat
kan een verschil maken.

De informatie over de context zal dan helpen om, in samenwerking met de autoriteiten,
preventieve acties en diensten in dergelijke situaties aan te passen.

Ben je betrokken bij beledegingen? Een incident? Gewelddadige, stigmatiserende
en onaanvaardbare opmerkingen?

U kunt ons een e-mail schrijven naar fiche@rainbowhouse.be Wij zullen dan contact met
u opnemen en een afspraak maken wanneer het u uitkomt.
Er is ook een telefonische meldlijn beschikbaar (via WhatsApp en SMS of door een
bericht achter te laten op +32 492 40 84 84).

Lets reportLets report

verwant