In beeld

PERSBERICHT – Rode kaart voor de FIFA!

gepubliceerd 22 november 2022

Carton rouge à la FIFA !

Rode kaart voor de FIFA !Rode kaart voor de FIFA !

Wij roepen de FIFA op zich onvoorwaardelijk te houden aan haar verbintenissen, haar waarden van bestrijding van alle vormen van discriminatie en bescherming van de mensenrechten. “Zowel in het voetbal als in de maatschappij is er geen plaats voor discriminatie. Als internationaal bestuursorgaan erkent de FIFA de rol die zij moet spelen in de wereldwijde strijd tegen discriminatie. (Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA). Wij vragen hem de Rode Duivels hun vrijheid van meningsuiting te gunnen door tijdens alle wedstrijden in Qatar de “One Love”-armband te dragen voor meer inclusiviteit in de wereld. 

Na de aanwijzing van Qatar als gastland door de FIFA in 2010 zijn verschillende mensenrechtenorganisaties de talrijke schendingen van internationale verdragen blijven aanklagen. 

De persvrijheid en de vrijheid van vereniging zijn in Qatar in de praktijk zeer moeilijk te handhaven. Er worden oneerlijke processen gevoerd met aantijgingen van foltering en mishandeling. Vrouwen worden in dit land voortdurend gediscrimineerd, niet alleen in de wet maar ook in de praktijk (mannelijke voogdij, toestemming van de voogd, …). Om nog maar te zwijgen van de vele migranten wier arbeidsrechten in een ongekende menselijke ramp zijn geschonden. LGBTQIA+ mensen worden gediscrimineerd, hun identiteit ontkend en gecriminaliseerd. LGBTQIA+ mensen worden tot 7 jaar opgesloten en onderworpen aan fysiek en verbaal geweld. De doodstraf wordt toegepast op de moslimbevolking van deze gemeenschap. 

We kunnen deze feiten die de mensenrechten en de LGBTQIA+-rechten met voeten treden niet gewoonweg waarnemen zonder op te roepen tot mobilisatie en collectief bewustzijn. RainbowHouse Brussels en Brussels Gay Sports sluit zich aan bij een internationale beweging die de noodzaak bevestigt om deze rechten en de mensen die ze beschermen te respecteren. 

RainbowHouse Brussels werkt samen met de Koninklijke Belgische Voetbalbond in de actie “Come Together”, die tot doel heeft iedereen samen te brengen op het voetbalveld en discriminatie, racisme, homofobie en andere vormen van ongelijkheid verder uit te roeien. 

RainbowHouse Brussels, Brussels Gay Sports, Straffe ketten roepen daarom de vele activisten, LGBTQIA+ verenigingen en hun bondgenoten op om twee concrete acties uit te voeren ter ondersteuning van alle mensen in Qatar die een beperking van hun fundamentele vrijheden ervaren. In België willen we dat iedereen en de overheden van het land de LGBTQIA+ vlaggen hijsen. Aanstaande woensdag 23 november om 17:45 uur worden LGBTQIA+ activisten en verenigingen opgeroepen om in de kleuren van de regenboog naar RainbowHouse Brussel te komen om onze stem te laten horen en de FIFA een rode kaart te geven.

Wij dringen er bij de nationale, Europese en internationale voetbalbonden met klem op aan om in de toekomst van de mensenrechten een hoofdcriterium te maken bij hun inschrijvingen voor het organiseren van voetbalkampioenschappen voor mannen en vrouwen. We kunnen een menselijk drama zoals dat zich nu voor de ogen van de wereldbevolking afspeelt niet opnieuw beleven, ondanks de verschillende waarschuwingen die in de aanloop naar deze wedstrijd zijn gegeven. 

RainbowHouse Brussels, Brussels Gay Sports en Straffe Ketten

Persconferentie: woensdag 23 november 2022 om 17.00 uur, RainbowHouse Brussel, kolenmarkts 42, 1000 Brussel.

Beschrijving van de statische actie : 

17.00 uur: conferentie/perspunt in RainbowHouse Brussel
17u30-45 : aankomst van de activisten op Marché au Charbon 42
18u00 : RainbowHouse + LGBTQIA+ vereniging spreekt.
18:15 : 1 minuut lawaai + muzikaal optreden
18:30 : Einde van de mobilisatie 

Perscontact FR: Lucien Collard, lucien@rainbowhouse.be, 0472 85 61 28
Perscontact NL: Lucien Collard, lucien@rainbowhouse.be, 0472 85 61 28 

verwant

Sport