In beeld

Mededeling – Be Pride

gepubliceerd 18 mei 2024

Het is de gewoonte om op grootse momenten berichten en de gemoederen te
delen.
De uitdagingen die op het spel staan voor de LGBTQIA+ gemeenschap op deze
dag van een feestelijke optocht met heel wat eisen zijn een beetje zoals het
weer vandaag: half en half.Want er is weliswaar vooruitgang geboekt maar alles is ver van verworven of
blijft heel wankel. Als die vrijheid en die rechten al bestaan, zijn ze bedreigd.
Zowel in het westen als in het oosten zien we de opkomst van extremen.
En het zijn niet zozeer de kandidaten of de toekomstige verkozenen die ons
ongerust maken, maar wel de groeiende kloof zowat overal tussen burgers en
politici, tussen extreem rijk en extreem arm, en dat wakkert die extremen aan.
Onze eisen zijn klaar en duidelijk gesteld in onze verklaringen, opschriften en
memoranda. We kunnen enkel verwijzen naar die argumenten en ze het hele
jaar bestuderen en niet enkel vandaag. Laat ons ook de berichten bekijken die
zullen opduiken in de mars, tussen de glitter en de glamour.

Vandaag willen we eerst en vooral BEDANKT zeggen uit heel ons hart en
misschien zelfs een beetje naief. Voor die volle helft.
Bedankt aan onze partner Visit Brussels die ons het hele jaar door heeft
gehoord en gesteund. Bedankt aan elke medewerkers voor het delen van hun
expertise, hun welwillendheid en het steunen van ons doel.

Bedankt aan onze vrijwilligers en alle ijverige handen zonder wie de
werkomstandigheden van onze bedienden nog moeilijker zouden zijn om deze
dag en alle andere dagen tot een goed eind te brengen.

Bedankt aan al onze verenigingen die elke dag weer zoveel talent en
verbeelding inzetten om LGBTQIA+ personen te begeleiden in wat ze nodig
hebben, hun zorgen en hun talenten.

Bedankt aan de politici die de verkiezingsdoelstellingen overstijgen en het hele
jaar door het terrein onophoudelijk te bezetten en consequent te ondersteunen.
De samenleving van vandaag is complex en meer dan alleen maar binair. Die is
meervoudig en heeft meer nodig dan goede wil en mooie woorden. Het
verenigingsleven kan maar beperkt oplossingen aanbieden, zonder de
instellingen te veranderen. En het verdient meer steun. Zodat al wie eraan
bijdraagt professioneel in behoorlijke omstandigheden kan werken.

Het RainbowHouse bedankt haar teams voor hun kwalitatieve inzet, hun
overtuiging en inzetbaarheid, vandaag en elke dag van het jaar.

Ook bedankt aan al wie kritiek had op ons, de welwillende kritiek die het ons
mogelijk maakt dingen in vraag te stellen en in de toekomst verbeteringen te
maken. Zo kunnen we onze zwakheden beheren, een opening maken en vooral
die kloof, hoe klein ook, verminderen. En daar beginnen we vanaf vandaag aan.

Verdeling is gevaarlijk. Laat ons divers zijn, laat ons zijn wat we zelf beslissen
om te zijn, en laat ons verenigd blijven…. We moeten die lege helft nog vullen.

Een goede Pride aan iedereen!

Be safe ! Everyday ! Everywhere !
Het RainbowHouse

verwant