In beeld

Job advertentie – communicatie

gepubliceerd 26 februari 2023

Communicatieverantwoordelijk, deeltijds, bepaalde duur (4/5e), daarna onbepaalde

MISSIE

Onder de verantwoordelijkheid van de algemene coördinatie, zal de verantwoordelijke voor communicatie bijdragen aan het uitwerken van de institutionele communicatie. En ervoor zorgen dat die uitgewerkt wordt door een communicatie plan op te stellen voor interne en externe communicatie. Deze persoon zorgt voor een editoriaal en stelt de inhoud samen en de grafische kaart en de inhoud voor de verschillende platformen op basis van de gekregen inhoud en proactief verkregen teksten. Die worden dan intern en extern verspreid via de Facebookpagina en de internetsite van de VZW.
De verantwoordelijke voor communicatie werkt nauw samen met de verschillende afdelingen van de VZW om de steun voor hun activiteiten uit te werken.


Algemene taken

• Raad geven aan de verschillende medewerkers en leden van de federatie in het domein van de interne en externe communicatie;

toezicht houden op de grafische coherentie en complimentariteit tussen de drie verenigingen en gebruik van de gepaste kanalen voor de verschillende communicaties (bar, dienst, politiek, projecten,…);
• deelnemen aan het bepalen van de digitale strategie van RainbowHouse Group en de geplande objectieven in het oog houden ;
• het communicatie meerjaren actieplan opstarten aan de hand van de nota door de directie van de organisatie

deelnemen aan de vergaderingen van de verschillende afdelingen en projectleiders om de inoud te bepalen van wat moet verspreid worden (steun, presentatie, middelen en timing voor de verspreiding, maken van statistieken, …);
Overdracht van coördinatie tijdens het ontwerpen en creëren van nieuwe materialen;

  • Evaluatie van de uitgevoerde acties met de algemene coördinatie en het bestuursorgaan;

  • Regelmatige creatie en bijwerken van verspreidingslijsten;

  • Opstellen en creëren van inhoud voor verschillende materialen;

  • Opstellen van brochures en jaarverslagen (onderwerpen voorstellen, teksten schrijven, proeflezen, lay-out maken);

  • Samenwerking met de belangenbehartiger voor politieke communicatie.

Digitaal
• Bijwerken van de inhoud op de internet pagina’s ;
• meewerken aan de zichtbaarheid op sociale media ;
• animati
e van de verschillende pagina’s en verspreiden van de inhoud op sociale media ;
• het bereik analyseren en het verkeer meten;
waken over de reputatie van de VZW, actie ondernemen om die te behouden, vertegenwoordiger zijn van het imago en de naam van de vereniging

Extern
• Organisatie en operationeel opzetten van de communicatie rond evenementen (
spreekgroepen, Queer Movement Days, conferenties, festival, Pride Week, vormingen, afterworks,…enz.) ;

  • Netwerken met communicatieverantwoordelijken van andere ledenverenigingen en gelijkaardige federaties;

  • Contacten met partners aangaan, onderhouden en ontwikkelen, en nieuwsbrieven samenstellen;

  • Leiding geven aan informatieve campagnes gericht op het publiek, partners en leden;

  • Beheren van perscontacten (verzendlijsten, persberichten, enz.).

Intern
• De grafische charter respecteren en het juiste gebruik van artwork door alle ploegen
*
opmaken en verzenden van de interne nieuwsbrieven om de link met de leden te onderhouden en nuttige informatie door te spelen;

* flyers, brochures, visuals, promotie materiaal ontwikkelen en formateren voor de leden van de federatie;

* algemene hulp aan het RainbowHouse ;

* beheer van de ploeg (stagiaires en vrijwilligers communicatie).

Woordvoerder zijn maakt geen deel uit van deze functie.

PROFIEL

– Bachelor of universitair of een gelijkaardig niveau door ervaring;

– Minstens vier jaar relevante beroepservaring;

– Je bent een expert in hedendaagse media en sociale media;

– Je kent technische tools zoals CMS/Wordpress, Google AdWords, PhotoShop, Indesign,… ;

– Je kent de diversiteit van de maatschappij en de omgeving van LGBTQI+ personen of je bent bereid die helemaal te leren kennen ;

– Je bent vlot tweetalig (Nederlands en Frans); Engels is een pluspunt;

– Je hebt ervaring met publieke communicatie, zowel geschreven als gesproken;

– Je bent creatief/ proactief, goed georganiseerd en gestructureerd;

– Je kan zowel autonoom als in team werken met collega’s en vrijwilligers (in de week en soms s’avonds en in het week-end)

— Je houd jezelf op de hoogte van ontwikkelingen van de verschillende manieren om informatie te verspreiden en je past dingen voortdurend aan deze nieuwe evolutie;

VOORWAARDEN

– Een baan 4 dagen/week met een contract dat evolueert in functie van de subsidies (CDD tot 30/06/2024 daarna Verantwoordelijk communicatie CDI);

– Barema 329.03 (socio-culturele sector), niveau B1c ;

– Maaltijdcheques, computer/gsm en transport vergoeding van en naar het werk (CCT);

– Veel mogelijkheid tot initiatief en flexibele uren;

– Een aangename werkplek in het centrum van Brussel;

– belangrijk sociaal project.

Bij het RainbowHouse zijn alle kandidaturen welkom onafgezien de leeftijd, sexuele orientatie of genderidentiteit, familiale situatie, handicap of eender welke andere persoonlijke eigenschap.

Heb je interesse?

Stuur dan je motivatiebrief en curriculum vitae naar job@rainbowhouse.be . Als je mailt vermeld dan in de header « Job communicatie, NAAM VOORNAAM kandidaat »

De weerhouden kandidaten zullen na een gesprek een schriftelijke proef afleggen. Onmiddelijke tewerkstelling.

Voor alle vragen kan je ook mailen naar job@rainbowhouse.be ,of de algemene coördinatie contacteren.

verwant