In beeld

De Brusselse LGBTQI+beweging en de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

gepubliceerd 12 oktober 2018

Alle Belgische burgers en buitenlandse residenten, ingeschreven op de kieslijsten, worden volgende zondag 14 oktober uitgenodigd hun stem te geven aan de lijst van hun keuze. Nog maar een paar dagen voor de kandidaten en voor ons om kennis te nemen van hun verbintenissen!

Het is een belangrijk moment dat weegt op de toekomstige lokale politiek! Daarom heeft het RainbowHouse reeds in maart een duidelijk eisenplatform uitgewerkt.

De Gemeenteraadsverkiezingen zijn de gelegenheid voor onze koepel om de lokale autoriteiten aan te spreken. De bedoeling is hen te wijzen op onze rechten die nog beter gerespecteerd moeten worden en hen op de hoogte te brengen van onze behoeften die niet steeds gekend zijn door de publieke diensten. Tevens willen wij een deel van de samenleving meer belichten, namelijk onze gemeenschap die nog steeds te veel in de schaduw staat.  

Even situeren: het RainbowHouse heeft een vragenlijst verzonden naar de politieke partijen. De bedoeling was kennis te nemen van hun programma over de LGBTQI+ thema’s in de 19 Brusselse gemeenten en daar een evaluatie van te maken.

Naarmate de antwoorden van de kandidaatlijsten binnenkwamen, hebben wij die gepubliceerd op de website van het het RainbowHouse. Ziehier wie geantwoord heeft: Ecolo-Groen, Plan B, PS en sp.a, Gauches Communes, PVdA, Burgemeesterlijst Sint-Gillis en CdH. Daarnaast hebben wij algemene gewestelijke antwoorden gekregen van CD&V en van MR.

De reacties kwamen uit de volgende gemeenten: Anderlecht, Sint-Agatha-Berchem, Etterbeek, Brussel-stad, Vorst,  Elsene, Sint-Gillis, Sint-Lambrechts-Woluwe, Jette, Schaarbeek, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Ukkel, Sint-Lambrechts-Woluwe en  Watermaal-Bosvoorde.

Welke kandidaatslijsten zijn het meest gevorderd en betrokkken bij de LGBTQI + kwesties?  

Wij hebben 34 antwoorden gekregen. Wij nodigen iedereen uit zelf te kijken naar de antwoorden vanuit de eigen gemeente. Hieronder brengen wij onze commentaren op regionaal vlak.  Daarvoor baseren wij ons op de volgende criteria: de participatie, de positieve antwoorden op onze eisen, de kennis van het onderwerp en van de gemeentelijke realiteit, bestaande maatregelen en de aangebrachte voorstellen.

De antwoorden van de lijsten PS of PS-sp.a kwamen uit zeven gemeenten: Brussel-stad, Vorst, Elsene, Sint-Gillis, Schaarbeek, Watermaal-Bosvoorde en Sint-Lambrechts-Woluwe. In hun geheel zijn deze volledig en gedetailleerd wat wijst op een bereidheid om oplossingsgericht te werken. Zij houden rekening met de huidige situatie in de gemeente en vermelden bestaande projecten en samenwerking met LGBTQI+ verenigingen. De huidige formaties verdedigen hun bilan. Een voorbeeld uit verschillende: in Elsene worden niet- heteronormatieve beleefdheidsformules gebruikt in de brieven aan de families. Wij waren ook onder de indruk van de kwaliteit van het document van de Burgemeesterlijst van Sint-Gillis. Dit was gedetailleerd en onderbouwd met concrete oplossingen en ook het bilan van onze campagne All Genders Welcome  in de gemeente kwam aan bod.

De antwoorden van de lijsten Ecolo-Groen of Groen zijn over het algemeen zeer bevredigend. Ze kwamen uit 13 gemeenten: Sint-Agatha-Berchem, Brussel-stad, Etterbeek, Vorst, Elsene, Jette, Koekelberg,  Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Noode, Schaarbeek, Ukkel en Watermaal Bosvoorde. Daarenboven zijn het de enige die het grootste deel van het gewest  bestrijken. Wij waren bijvoorbeeld getroffen door de antwoorden van Ecolo-Groen van Brussel-stad en van Schaarbeek die uitstekend waren op het vlak van analyse en met voorstellen van concrete maatregelen.  Wij nemen er akte van dat de Ecolo lijsten dit dossier zeer ter harte hebben genomen: zij houden rekening met de gemeentelijke realiteit en presenteren enkele van hun LGBTQI+ initiatieven.

De PVdA lijsten (7 gemeenten: Anderlecht, Brussel-stad , Vorst, Elsene, Sint-Gillis, Schaarbeek, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe). Het is de beste antwoordgraad als men er rekening mee houdt dat de PVdA niet in alle Brusselse gemeenten opkomt. Anderzijds zijn alle antwoorden identiek. Zij zijn duidelijk het resultaat van onderzoek en reflectie over de rechten van de LGBTQI+ personen, wat positief is maar zij houden geen rekening met  de gemeentelijke realiteiten of met de reeds bestaande initiatieven van de verenigingen. Zij zijn dus onvoldoende concreet.

De CDH lijsten (2 gemeenten: Vorst en Sint-Lambrechts-Woluwe).  Er zijn minder antwoorden dan bij de voorgaande partijen en ze zijn niet erg gedetailleerd. Er staan nochtans interessante ideeën in met als voorbeeld: de lijst van Sint-Lambrechts-Woluwe stelt voor een dienst “gemeentelijke ombudsman” op te richten, geïntegreerd in een regionale dienst.

De lijst Gauche Commune van Sint-Gillis is een gemeenschappelijke lijst van de Parti Humaniste en van de PSL en komt alleen in Sint-Gillis op. De antwoorden zijn zeer gedetailleerd en onderbouwd en nemen de eisen van het RainbowHouse over.

De antwoorden van de lijst Plan B (Brussel-stad)  zijn zeer algemeen en nemen weinig ideeën over uit de eisen van het RainbowHouse.

Twee partijen, de CD&V en de MR, hebben er de voorkeur aan gegeven een globaal antwoord te geven voor het geheel van het Brusselse gewest, wat niet is wat wij gevraagd hadden. Wij weten dus niet of de plaatselijke kandidaten deelgenomen hebben aan de uitwerking van deze verbintenissen en ook niet of zij daarvan op de hoogte zijn. Komt daarbij dat deze antwoorden per definitie geen rekening houden met de lokale context en met de gemeentelijke eigenheden.  Vanuit een wil tot transparantie hebben wij toch besloten ze te publiceren want het gaat hem om verbintenissen van die betrokken partijen die nuttig kunnen zijn voor de dialoog met hun tooekomstige verkozenen.

Buiten de hogervermelde politieke partijen kregen wij geen enkel antwoord.

Wij stellen vast dat een aantal partijen die in het Brusselse parlement zetelen en deelnemen aan de verkiezingen , niets hebben laten weten: Défi, de NVA en Open-VLD.

DE ANTWOORDEN VAN UW KANDIDATEN  OP DE WEBSITE VAN HET RAINBOWHOUSE BRUSSELS.

Het RainbowHouse heeft de politieke partijen gezegd dat zij hun antwoorden als volgt zou behandelen:  

  • Het RainbowHouse zal alleen de antwoorden publiceren van de gemeentelijke kandidaatslijsten. Immers, de keuze van de kiezer zal op dit niveau gebeuren, binnen een lokale context die afhangt van het bilan van het uittredende college en van de lokale situatie. Het antwoord mag geleverd worden door één kandidaat op voorwaarde dat die uit naam van de lijst spreekt.
  • Het RainbowHouse zal de verkregen antwoorden publiceren op haar website. Men zal die per gemeente en per partij kunnen raadplegen. Het RainbowHouse zal regelmatig analyses publiceren over de verkregen antwoorden en over hun inhoud.
  • Het RainbowHouse zal onder geen enkel beding kiezen voor deze of gene partij.   

verwant

Antidiscriminatie

Seksuele diversiteit

Identiteiten en genderexpressie

Inclusieve organisaties