Projecten

#sharethecolor Campagne

#sharethecolor Campagne

Het RainbowHouse en Equal.brussels, de directie gelijke kansen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel,  zijn verheugd u hun nieuwe campagne voor te stellen met het oog op een verbetering van het samenleven in Brussel. De campagne heet #sharethecolor. Het is een sensibiliseringscampagne die aansluit bij het actieplan 2017-2020 betreffende seksuele oriëntaties, identiteiten en genderexpressie en die goedgekeurd werd door de Brusselse regering. Deze campagne is gericht op het duurzaam sensibiliseren van de Brusselse bevolking met de bedoeling:

 • de stereotypen te bestrijden en de taboes te doorbreken die specifiek de “gemeenschap” van LGBTQI+ (lesbiennes, gay, biseksuelen, transgenders, queer, interseksuelen, …) treffen;
 • het respect te promoten voor de verschillende seksuele geaardheden, identiteiten en genderexpressies;
 • de slachtoffers van discriminatie, pesterijen of gelijk welke vorm van geweld te wijzen op hun rechten en de mogelijkheden  om deze rechten te doen gelden;
 • getuigen van geweld en discriminatie op te roepen om op de juiste manier te reageren en hun steun te uiten.

 

10 helden en heldinnen, 10 verhalen. Deze mensen getuigen voor de campagne #sharethecolor en delen hun verhaal met ons.

Albéric, een homoseksuele Burundese vluchteling. In België ontmoette hij “Mama Nicole” die zich enorm heeft ingezet voor zijn emancipatie en die hem hielp om opnieuw contact op te nemen met zijn biologische familie.
Loup, een jonge Franse transgender, 24 jaar oud. De school liet hem toe zijn zelfgekozen voornaam te gebruiken in combinatie met een voorvoegsel dat aansluit bij zijn identiteit. De school gaf hem zelfs een symbolisch diploma.

 

                  1.Context

A. Enkele cijfers over de hardnekkigheid van de stereotypen en taboes in België

In 2016 organiseerde het onderzoeksinstituut IVOX op vraag van UNIA een grote enquête bij 1000 mensen over de sociale perceptie van homo-/biseksualiteit en de houdingen naar LGB personen toe. Hieruit bleken de volgende veelzeggende statistieken:

 • 49% van de ondervraagden vindt seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht helemaal niet natuurlijk (afhankelijk van de vraag, beter: ‘niet normaal’).
 • 37% van de ondervraagden zegt zijn/haar kinderen duidelijk dat heteroseksuele relaties de enige norm zijn.
 • 15% van de ondervraagden is het er niet mee eens dat kinderen op school zouden moeten leren dat een homoseksuele relatie evenwaardig is aan een heteroseksuele relatie. 12% van de ondervraagden is van mening dat twee mensen van hetzelfde geslacht die hand in hand wandelen een sociaal probleem vormen.
 • 7% van de ondervraagden heeft er een probleem mee wanneer hun baas of collega samen met zijn of haar partner van hetzelfde geslacht naar een personeelsfeest komt.

Volgens de opdrachtgevers van deze enquête vertaalt dit, ondanks een vooruitstrevend wettelijk kader en een toenemende sociale aanvaarding t, dat er nog een lange weg moet worden afgelegd. Want hoewel homoseksualiteit steeds meer getolereerd wordt, is daadwerkelijke aanvaarding nog geen evidentie

 

B. Geweld tegen LGBTQI+ komt nog veel te vaak voor

We moeten niet ver teruggaan in het verleden om hiervan een concreet voorbeeld te geven. Op 14 april werd een koppel mannen dat in het centrum van Brussel wandelde gewelddadig aangepakt door een groep jongeren. De twee slachtoffers werden bedreigd en uiteindelijk ook mishandeld door hun aanvallers. Drie op de tien holebi’s heeft ooit zwaar fysiek geweld ervaren. Daarom lanceerde staatssecretaris Bianca Debaets in oktober 2017 een actieplan, met 28 acties tegen homo-, transfobie en discriminatie, waaronder vorming voor de politie, een verstrenging van de antidiscriminatiewetgeving en sensibiliseringscampagnes die een breed draagvlak zoeken en vormen voor daadwerkelijke aanvaarding. #sharethecolor neemt die handschoen op.

Deze homofobe aanval herinnert ons eraan dat de mensen van de LGBTQI+-gemeenschap in ons land ook vandaag nog meer dan ooit nood hebben aan de steun van alle burgers om op een vrije manier uitdrukking te kunnen geven aan hun gender en seksuele oriëntatie 

 

Ariane, 40 jaar oud. Zij opende de enige boekenwinkel voor LGBTQI+ in Brussel. Daar promoot ze boeken voor lesbische en biseksuele vrouwen.
Eve, zus van een homoseksuele en seropositieve man. Ze doet aan vrijwilligerswerk in een vereniging ter promotie van seksuele gezondheid.
Yasmine, een transgender vrouw van Noord-Afrikaanse origine, 37 jaar oud en enorm gesteund door haar beste vriend.
Rachael, Engelse afro-feministische militante, biseksueel. Wat haar seksuele geaardheid betreft, kon ze rekenen op heel wat steun van haar hetero vrienden.

               

                      2. #sharethecolor, een viraal en aanmoedigend concept 

A. Waarom #sharethecolor? 

Het concept #sharethecolor is bedoeld om de Brusselse bevolking te verenigen achter waarden van openheid en engagement, om de seksuele en genderdiversiteit te ondersteunen. De hashtag van de campagne heeft twee betekenissen:

 • Het delen, als blijk van een wens voor meer openheid, meer solidariteit  en een diverse samenleving. Het is ook een aanmoediging om over te gaan tot actie. Delen is ook een gebaar naar  de andere toe, dat je hem/haar apprecieert met al zijn/haar verschillen.
 • Kleur, als een symbool van diversiteit. Dit zal het tijdens de campagne mogelijk maken om te spelen met de nuances van alle kleuren om zo de diversiteit centraal te stellen.

Op basis van deze twee thema’s bestaat het doel van de campagne er dus in nieuwe bondgenoten te vinden onder de Brusselse burgers, te praten met de mensen die menen dat de discriminatie van LGBTQI+ hen niet aanbelangt, hen erop te wijzen dat het ook zou kunnen gaan om familieleden, vrienden, buren of collega’s. 

 

B. Een teken van engagement op de pink 

Wat is er beter om uw engagement te tonen dan een krachtig en opvallend symbool ? 

Voor deze campagne neemt dit symboolde vorm aan van een vingernagel die u kleurt met nagellak of een kleurstof. En niet om het even welke vingernagel! Die van de pink! 

Op een discrete maar zichtbare manier wordt zo de aandacht getrokken en komen er gesprekken tot stand. De drager van een gekleurde pink kan zo openlijk verklaren dat hij/zij in zijn/haar dagelijks leven opkomt voor de diversiteit aan seksuele geaardheden en dat hij/zij een ambassadeur wil zijn om nieuwe sympathisanten te vinden.

Deze nagellak is een visueel signaal dat gemakkelijk gedeeld kan worden op de sociale media via een selfie of een groepsfoto, uiteraard vergezeld van de hashtag #sharethecolor

 

Oumayma, een feministische militante die tijdens haar tienerjaren een homoseksuele jongen verdedigde die gepest werd. Hij werd later haar beste vriend.
Camille & Clay, twee broers, beiden transgender, afkomstig uit een familie die altijd met humor heeft gereageerd op hun genderidentiteiten.

       

                   3.#sharethecolor, een campagne op verschillende platformen 

A. Bekende influencers als ambassadeurs

De voorbije dagen kon u er niet naast kijken op de sociale media. Heel wat bekende figuren hebben op hun pagina een ietwat raadselachtige foto gepost met een gekleurde nagel en de hashtag van de #sharethecolor

Deze actie was bedoeld als teasing rond de campagne, maar vooral om de betrokkenheid te tonen van deze verschillende persoonlijkheden voor de #sharethecolor campagne ( in bijlage bij dit dossier vindt u alle bekende mensen die eraan hebben meegewerkt)

Dit schitterende signaal richt de aandacht van het publiek naar de boodschappen van de campagne.Deze zullen vanaf vandaag ruim verspreid worden.

 

B. Sensibiliserende videogetuigenissen

Tijdens de campagne zullen op de sociale media tien filmpjes verspreid worden via pagina’s van equal.brussels. De filmpjes worden u voorgesteld tijdens de persconferentie. Ze tonen allemaal een of twee personen die op de een of andere manier rechtstreeks betrokken zijn bij de thema’s van de campagne. Elf unieke profielen van alle leeftijden, alle beroepen, sommigen behorend tot de LGBTQI+-gemeenschap, anderen van sympathisanten.

In de filmpjes brengen deze mensen een duidelijke boodschap gebaseerd op hun expertise, hun waarnemingen en hun ervaring. Het gaat om  levensmomenten die echt willen raken en aanspreken in het kader van de thema’s van de campagne.

 

Gilbert, de gelukkige grootvader van een jongetje dat twee papa’s heeft. Hij is 86 en heeft LGBTQI+ altijd gesteund.
Nikki, een lesbische vrouw van 70, een bekende militante die altijd gesteund werd door haar vader, zowel in haar liefdesleven als in haar engagementen voor de LGBTQI+.

 

C. Een aantrekkelijke campagnewebsite

De website die geregistreerd werd onder de domeinnaam www.sharethecolor.brussels fungeert als platform waar alle aspecten van de sensibiliseringscampagne aan bod komen . Deze website:

 • kan de bezoekers aantrekken en doorverwijzen naar de verschillende onderdelen van de campagne
 • werd ontwikkeld onder de vorm van een eenvoudig en toegankelijk portaal, ook geschikt voor de smartphone.
 • bestaat in het Nederlands en Frans
 • bevat links naar de pagina’s van verschillende openbare structuren die kunnen helpen, zodat alle mensen die slachtoffer worden van discriminatie van en agressie tegen LGBTQI+ advies en de juiste juridische opvolging kunnen krijgen

Deze campagne is het resultaat van de samenwerking tussen:

 • Het RainbowHouse Brussels, bestaande uit 58 leden-verenigingen die zich inzetten voor de emancipatie van LGBTQI+ binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze groeperen zich op basis van het type activiteit (film, sport, koor, activisme, cultuur, maatschappij, enz.) of op basis van een specifieke doelgroep (migranten, transgenders, biseksuele en lesbische vrouwen, feministen, mensen met een handicap, enz.). Het Rainbow House wordt door de partners gezien als het belangrijkste contactpunt voor de zichtbaarheid van het netwerk en de eisen naar de media, de politieke instellingen en de projectpartners toe.
 • The Flying Fish, een nieuw agentschap voor de creatie van ideeën en verhalen, gevestigd in Brussel. Dit jonge bedrijf, bestaande uit een ex-journalist van de RTBF en RTL-TVI en een specialist in corporate en crisiscommunicatie, mobiliseert zijn expertise om projecten te steunen die een positieve impact hebben op de samenleving. The Flying Fish biedt zowel diensten aan rond storytelling als rond audiovisuele inhoud, persrelaties, digitale communicatie en sociale media, bedrijfscommunicatie en campagnebeheer.
 • Kidnap Your Designer is een studio voor grafische creatie, gevestigd in Brussel en geanimeerd door Caroline Dath en Damien Safie, allebei afkomstig van de Erg (dit zegt weinig voor de meeste Nederlanstaligen). De studio is gespecialiseerd in de creatie van visuele identiteiten binnen de domeinen van de cultuur, de architectuur, het design, de muziek, de film, het theater en het verenigingsleven en ze geeft daarbij de voorkeur aan een conceptuele benadering die geïnspireerd is op de kenmerken die eigen zijn aan elke samenwerking. Al verschillende jaren werkt de studio ook samen met verenigingen die actief zijn binnen het omgeving van de LGBTQI+ (Genres d’à côté, Pink Screens, Exæquo, RainbowHouse, …). Voor deze sensibiliseringscampagne wordt het team versterkt met Laetitia Bica die instaat voor de foto’s en Martin Landmeters (regisseur van La Théorie du Y) die de filmpjes maakt.

 

verwant

Antidiscriminatie

Seksuele diversiteit

Culturele diversiteit

Inclusieve organisaties