Projecten

Equal(c)ity-project

Equal(c)ity-project

Het Equal(c)ity-project is ons eerste Europese project. Het wordt geleid door het IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) en heeft als doel om seksueel en gendergerelateerd geweld onder mensen met een migratieachtergrond tegen te gaan en om migratie en interculturele kwesties te integreren in de structuur zelf van stedelijke diensten in Europa.

Het vindt momenteel plaats in vier steden, die elk werken met een andere categorie mensen die slachtoffer zijn of het risico lopen om slachtoffer te worden van seksueel of gendergerelateerd geweld. Zo werkt Luxemburg aan vrouwen, Göteborg aan gezinnen en Rome aan niet-begeleide minderjarigen.

Brussel wordt vertegenwoordigd door RainbowHouse in samenwerking met Equal.Brussels en richt zich op LGBTQI+ personen. Het doel van ons project is het opzetten van veilige ruimtes voor LGBTQI+ personen met een migratie-achtergrond op een duurzame manier door middel van de ontwikkeling van een toolkit. Deze toolkit bevat een gids met goede praktijken voor de implementatie van veilige ruimtes, een soort gebruikershandleiding om deze ruimtes te beheren, een training voor de verschillende structuren en verenigingen die in contact staan met LGBTQI+ personen met een migratie-achtergrond, en een bewustwordingscampagne over gendergeweld en het bestaan van veilige ruimtes voor LGBTQI+ personen met een migratie-achtergrond.

Het project is officieel van start gegaan op 13 januari 2020 en loopt tot eind 2021.

 

verwant

Inclusieve organisaties

Asiel & Migratie

Antidiscriminatie

Seksuele diversiteit