Associations

Why me

WHY ME werd opgericht in 2012 door Alberic Akiteretse samen met andere activisten die strijden voor de rechten van LGBTQI+ personen uit de diaspora’s. Officieel erkend in België op 30 april 2014 onder het nummer 551.839.631

WHY ME is een vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging verbindt er zich toe alle activiteiten uit te voeren met betrekking tot de objectieven en missies die ze voor ogen heeft op nationaal en internationaal vlak.

De objectieven van Why Me zijn :

De LGBTI-militanten die in Europa verblijven bijeenbrengen. Ons opzet: zich samen kunnen buigen over nieuwe aan te wenden strategieën om onze activiteiten uit te voeren in de gastenlanden die ons asiel hebben verleend. We willen eveneens de samenwerking met onze bestaande verenigingen en organisaties in onze landen van afkomst bevorderen.

Samen bekijken hoe de LGBTI-militanten die erkend werden in hun landen van afkomst, en die pas in Europa zijn toegekomen, kunnen beschermd worden, en eveneens hoe diegenen die in hun landen gebleven zijn bescherming kunnen krijgen;

Het stichten van een efficiënt communicatienetwerk tussen de LGBTI-organisaties in Afrika en degene die in Europa actief zijn;

De militanten die in Europa aankomen en zij die reeds als vluchteling erkend zijn helpen in hun dagdagelijks bestaan, zonder te vergeten hun zaak te verdedigen bij zowel de regeringen van de landen van afkomst als bij die van het land dat hun asiel verleent.

Uitwisselen met de LGTBI-verenigingen en -activisten in Afrika en hen ondersteunen in de mate van het mogelijke;

Invloed uitoefenen op de Europese NGO’s opdat die zich werkelijk openstellen voor de idee van Afrikaanse LGBTI-projecten of -verenigingen te ondersteunen.

De activiteiten die we voor ogen hebben :

 • Hulp aan LGBTI-asielzoekers zodat ze een vertrouwensmilieu vinden waarin ze kunnen openbloeien;
 • Welwillend oor en educatieve uitwisselingen;
 • Oriëntatie;
 • Rechtsbijstand;
 • Medische bijstand;
 • Hulp bij logies in geval van urgentie, of van ziekte;
 • De communicatie en de manier van werken verbeteren met de activisten en de organisaties in de Afrikaanse landen;
 • Ondersteuning aan de Afrikaanse activiteiten en organisaties m.b.t. hun projecten;
 • Culturele activiteiten, dans, muziek, sport, bioscoop, schilderen, theater, modedefilés enzovoort;
 • Specifieke vorming;
 • Sensibiliseringswerk i.v.m . de seksuele ziektes die gevoelig liggen (HIV en seksueel overdraagbare infecties);
 • De rechten van de asielaanvragers verdedigen.Contact:

Executief kantoor: 42 Rue Marche au Charbon, 1000 Bruxelles – Belgique.

Ondergeordend-kantoor: 59 rue Pasteur , 42240 Unieux – France.

Email: whyme-2012@hotmail.com

Tel : +32 466 16 40 38

+33 782 21 49 33

En lien

Asiel & Migratie

Gezondheid en welzijn

Cultuur en vrijetijdsbesteding

Internationaal