Associations

Belgian Defence Rainbow Community

De Belgian Defence Rainbow Community, (BELDEFRAC) is het netwerk SOGIE van de Belgische Defensie, van en voor personen die lesbisch, gay, biseksueel of transgender zijn, en voor alle personeelsleden die een zekere affiniteit hebben met de objectieven van de vereniging.

De VZW BELDEFRAC heeft als oogmerk een partner te zijn voor de organisatie en voor haar personeel. Ze wenst met name bij te dragen aan de operationalisatie van de diversiteitspolitek en informatie aan te dragen met betrekking tot de thematiek van seksuele oriëntatie, gender-identeit en gender-expressie.

Contact :

Website : http://www.beldefrac.be