Associations

Ebisu

Het doel van de vereniging is om het materiëel, cultureel en sociaal welzijn van doven en slechthorenden te verbeteren, hun belangen te verdedigen, huisvesting en specifieke ondersteunende diensten aan te bieden, bijeenkomsten te organiseren en culturele, recreatieve, sociale en sportieve activiteiten.

Voor meer informatie: www.ebisu.be

Vidéo activ LGBT SOURD

En lien

Antidiscriminatie

Gezondheid en welzijn

Identiteiten en genderexpressie

Cultuur en vrijetijdsbesteding