Associations

AWSA-Be

Arab Women's Solidarity Association-Belgium

Geïnspireerd door AWSA International, gesticht in 1982 in Egypte door Nawal El Saadaoudi, is AWSA-Be (Arab Women’s Solidarity Association-Belgium) een feministische, niet-confessionele en gemengde vereniging die een lans breekt voor de promotie van de rechten van vrouwen die uit de Arabische Wereld afkomstig zijn, en dit in hun geboorteland of gastland.

De vereniging staat los van elke nationale, politieke of religieuze betrokkenheid. Opgericht te Brussel in juni 2006, ondersteunt de vereniging op die manier de bevrijding van vrouwen van elke vorm van politieke, sociale, economische en religieuze onderwerping.

Als vereniging van permanente vorming, maakt AWSA-Be deel uit van verschillende netwerken, waaronder het netwerk huwelijk en migratie, de Fondation Anna Lindh, Esper om hun belangen te behartigen met het oog op de verdere groei van de vrouwenrechten in België en elders. In het kader van haar missies in de Permanente Vorming, creëert AWSA-Be elk jaar pedagogische instrumenten met betrekking op verschillende thema’s: literatuur van de Arabische Wereld, vrouwenrechten in de Arabische wereld, vrouwen van de Arabische Wereld en kunst…

AWSA-Be heeft talrijke partners (verenigingen, scholen, hospitalen…) waarmee het samenwerkt om jongeren, vrouwen, en een gemengd publiek te bereiken… Bovendien neemt het deel aan talrijke culturele evenementen, festivals en andere manifestaties om de schouders te zetten onder vrede, gelijkheid en rechtvaardigheid in deze wereld.

De doelstellingen:

  • Sensibiliseren voor de omstandigheden van de vrouwen afkomstig uit de Arabische Wereld, en bruggen bouwen tussen verschillende culturen.
  • Het beeld verbeteren van de vrouwen afkomstig uit de Arabische Wereld en uitwisseling aanmoedigen.
  • Met het oog op het bereiken van haar doelstellingen biedt de vereniging een brede waaier aan van activiteiten bestemd voor mannen en vrouwen.

Contact :

Site : https://www.awsa.be/nl

Mail : awsabe@gmail.com

Telefoon : 02 229 38 63