Associations

Alter Visio

Alter Visio is een organisatie voor jongeren erkend door de Waals-Brusselse Federatie. Wij werken met jongeren, en met zij die beroepsmatig met jongeren te maken hebben, teneinde hun deelname aan het groepsleven en aan het burgerschap te bevorderen, dit binnen een verantwoordelijke, actieve, solidaire attitude die openstaat voor de menselijke diversiteit, in het bijzonder wat de thematiek van seksuele oriëntaties, genders of gender-identiteit betreft.

Door talrijke socio-culturele activiteiten te organiseren, maakt Alter Visio het voor de LGBTI+ jongeren mogelijk van elkaar te ontmoeten, elkaar te informeren omtrent de thematieken die hen raken en te profiteren van het welwillend oor van het vrijwilligersteam.

In dat opzicht bieden we verschillende acties aan :
animatie naar de jongeren toe ;
vormingen naar professionals in de jeugdwerking en educatie ;
sensibilisatie van alle publiek tijdens evenementen van grotere omvang ;
creatie van projecten voor en door jongeren ;
ontwikkelen van pedagogische artikelen en tools ;

Het team van Alter Visio werkt regelmatig samen de gezamenlijke actoren op het terrein uit de sector van de jeugdwerking, de permanente vorming en de gezondheidspromotie teneinde een daadwerkelijke globale inclusie van de diversiteit aan seksuele oriëntaties of genderidentiteiten mogelijk te maken in het hart van het geheel aan acties die gevoerd worden naar alle jongeren toe.

Wij bieden ook spreekuren met een luisterend oor aan. Deze zijn gratis toegankelijk voor alle jongeren in een vertrouwelijk kader elke woensdagnamiddag op het Rainbowhouse en in Mons en Brussel (afsprak) maar niet gedurenden Covid!

Als u ons wenst te contacteren:

Telefoon : 02/742. 20.66
Internet site : http://www.alter-visio.be/
E-mail : info@alter-visio.be
Facebook : https://www.facebook.com/AVisionasbl/?fref=nf

Instagram : https://www.instagram.com/alter_visio

En lien

Antidiscriminatie

Identiteiten en genderexpressie

Cultuur en vrijetijdsbesteding

Onderwijs en jongeren