In beeld

Interview met Rachael, coördinator van het RainbowHouse

gepubliceerd 8 Augustus 2019

Deze zomer zal het RainbowHouse Brussels jullie haar super ploeg voorstellen. Dankzij heel wat jaren ervaring, kan onze organisatie haar verschillende opdrachten tot een goed eind brengen. Onze ontwikkeling is het resultaat van het werk van een hele gedreven, competente en polyvalente ploeg. Ontdek de  veelheid aan socioculturele en politieke projecten via onze medewerkers !

Wat deed je voor het RainbowHouse ?

Ik was eigenlijk vrijwilliger bij het RainbowHouse voordat ik als coördinator begon. Maar als we echt terug in de tijd willen gaan, werkte ik bij het Europees Parlement. Eerst als stagiair en vervolgens als assistent aan een aantal onderwerpen, zoals LGBT-rechten. Werken op Europees niveau gaf me de gelegenheid om te begrijpen hoe politieke partijen werken met betrekking tot afzonderlijke kwesties. Ik werkte met politieke partijen met wie ik niet dezelfde politieke waarden deelde en nog steeds niet deel. Je leert snel dat dit soms de enige manier is om vooruitgang te boeken. Veel politieke partijen gedragen zich op Europees niveau heel anders dan op nationaal niveau. Het vinden van overeenstemmingen is niet altijd gemakkelijk, maar weten dat je werk invloed heeft op een grote groep mensen, voegt een niveau van verantwoordelijkheid en plicht toe dat ik op mijn werk blijf toepassen. Nou, ik ben altijd actief geweest in de LGBTQI-gemeenschap en hopelijk kan ik mijn werk in zijn voordeel voortzetten.

Ook voorafgaand mijn baan bij het RainbowHouse en het bijwonen van talloze prides en mezelf niet te zien vertegenwoordigen, werd ik mede-oprichter van een vereniging die zich richt op QTBIPOC. We werken samen aan gemeenschapsvorming, empowerment en ondersteuning. Vaak denken we alleen aan de daders van racisme en van andere soorten discriminatie. We vergeten de slachtoffers. Ze hebben ook ondersteuning en een (veiligere/safer) ruimte nodig om zichzelf te kunnen zijn.

Kan je zeggen waaruit je werk binnen het RainbowHouse juist bestaat?

Naast dat ik de Nederlandstalige woordvoerder van de RainbowHouse ben, bestaat mijn taak uit het coördineren van het team, als vertegenwoordiger van de RainbowHouse bij openbare instellingen, maatschappelijke partners en derden. Daarnaast werk ik nauw samen met de raad van bestuur om ervoor te zorgen dat de communicatie met onze leden transparant is. Ik moet hieraan toevoegen dat zonder de inzet en ondersteuning van het team mijn werk onmogelijk zou zijn.

"Ik ben graag actief lid van deze LGBT-gemeenschap en gebruik graag  mijn positie om anderen te verheffen. "

@Belgian Pride@Belgian Pride

Wat vind je het leukst aan je job ?

Nou, ik hou van werken met het team. Maar wat ik het meest waardeer aan deze baan, is in contact komen met verschillende mensen met een veelheid van achtergronden. In staat zijn om actief te luisteren naar iedereen die we welkom heten in het RainbowHouse. Ik ben graag actief lid van deze LGBT-gemeenschap en gebruik graag  mijn positie om anderen te verheffen. Naast dit wie anders kan zeggen dat ze toegang hebben tot een bar op hun werkplek :)!

En wat staat er nu aan te komen ?

Ik heb het nu druk met het zoeken naar verschillende manieren om het RainbowHouse te financieren. Dit huis ontvangt (nog) geen federale financiering. Ik probeer ook manieren te vinden om de RainbowHouse werkvriendelijker te maken. Het team werkt vaak onder veel stress in een onbekwame ruimtes. Met de groei van onze koepel en een groeiende aanvraag aan onze diensten denk ik dat het RainbowHouse moet kijken om zich uit te breiden. We moeten ook nadenken over het toegankelijk maken van onze ruimtes voor iedereen. Vanaf oktober werkt RainbowHouse samen met Equal.Brussels en de Internationale Organisatie voor Migratie aan haar eerste Europese project. Met dit project zal een ​​toolkit opgesteld worden voor het opstellen van safe spaces voor LGBTQ-migranten.

@Belgian Pride reception

verwant